Скочи на садржај
Online Kladionice » Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Hvala Vam što ste posetili Kladionice-wiki internet sajt. Naš cilj je da pružimo adekvatne informacije svima onima koji žele da se klade online. Poštovani korisnici, svaka poseta i pretraga na našem sajtu znači da ste pročitali Uslove korišćenja i da se u potpunosti slažete sa njima. Ukoliko su Vam ovi Uslovi korišćenja neprihvatljivi, molimo Vas da napustite ovaj sajt.


Informacije i servisi

Informacije i servisi koje Vam ovaj sajt pruža mogu se koristiti isključivo za ličnu upotrebu. Korišćenje informacija i sadržaja sa sajta u komercijalne svrhe smatra se nedozvoljenim. Za svako preuzimanje, modifikovanje i reprodukciju bilo kakvog materijala sa ovog sajta potrebno je dobiti pisanu saglasnost. Takođe, ukoliko želite da neku informaciju ili sadržaj koji se nalazi na ovom sajtu objavite na nekom drugom mestu, potrebno je da Kladionice-wiki sajt linkom navedete kao izvor.

Maloletni korisnici

Maloletna lica ne mogu koristiti ovaj sajt bez saglasnosti i nadzora roditelja ili staratelja. Ukoliko se utvrdi da su ovim putem prekršeni Uslovi korišćenja, Kladionice-wiki sajt zadržava pravo da obustavi isporuku informacija i sadržaja korisniku.

Izuzeće od odgovornosti

Sajt Kladionice-wiki koristite na sopstveni rizik. Ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost za potencijalnu direktnu ili indirektnu štetu, ili materijalne i nematerijalne troškove nastale kao posledica upotrebe ovog sajta. Za svaki eventualni spor koji nastane usled korišćenja ovog sajta biće primenjene zakonske odredbe koje uređuju ovu oblast.

Linkovi ka internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove ka drugim internet stranicama čiji vlasnik ili korisnik nije sajt Kladionice-wiki. Ovi linkovi su namenjeni isključivo krajnjim korisnicima kako bi dobili što više informacija. Kladionice-wiki sajt ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu Vas kao korisnika koja može nastati usled korišćenja informacija i sadržaja sa tih sajtova. Korisnici ovim sajtovima pristupaju na sopstveni rizik.


Politika privatnosti

U cilju poboljšanja usluga koje pruža svojim korisnicima, sajt Kladionice-wiki prikuplja i obrađuje različite vrste podataka. Podaci koji se mogu prikupljati od korisnika su sledeći:

  • veb provajder korisnika (a u nekim slučajevima i IP adresa korisnika);
  • internet pretraživač (browser) sa kojeg se pristupa sajtu;
  • datum, vreme i mesto sa kog se pristupa sajtu;
  • operativni sistem računara kojim se pristupa na sajt;
  • link sajta sa kojeg je pristupljeno sajtu Kladionice-wiki;
  • sajtovi koji se takođe posećuju u vreme dok je korisnik na sajtu Kladionice-wiki.

Korišćenje podataka

Podaci koji se prikupljaju od korisnika koriste se isključivo u statističke svrhe, kao i za potrebe unapređenja usluga koje sajt Kladionice-wiki pruža. Prikupljene informacije pre svega služe da sajt pomoću njih izmeri broj poseta korisnika sajtu, prosečnu dužinu trajanja poseta, stranice sajta koje se najviše posećuju, itd. Ukoliko nam budu potrebni dodatni podaci od Vas, tražićemo Vaše odobrenje (bilo putem online formulara, bilo putem email-a).

Upotreba kolačića (Cookies)

Cookies, ili tzv. „kolačići“, predstavljaju male tekstualne fajlove koji se instaliraju na Vaš uređaj sa kog pristupate određenom sajtu. Oni omogućavaju sajtu da zapamti Vaše aktivnosti na njemu i tako odredi Vaše preferencije, kao što su način prijavljivanja, izabrani jezik, font itd. Ovako zapamćene preferencije olakšavaju Vam pretragu sajta jer nećete morati da ih iznova podešavate svaki put kada pristupate sajtu. Većina internet pretraživača je podešena tako da automatski prihvata sve cookie-je. Međutim, Vi u svakom trenutku možete da odlučite da li želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno obrisati iz internet pretraživača koji koristite. Na sajtu Kladionice-wiki, cookie-ji se koriste isključivo radi poboljšanja pružanja usluga korisnicima.

Google Analytics

Google Analytics je potpuno besplatan servis kompanije Google koji omogućava vlasnicima Google naloga da vode statistiku praćenja poseta na određenom sajtu. Registrovani korisnik Google naloga ima mogućnost da prati posećenost 50 sajtova, sa ograničenjem od 50 miliona poseta na mesečnom nivou po jednom internet sajtu. Ovaj Google alat je naročitokoristan za vlasnike internet sajtova. Uz pomoć Google Analytics-a, vlasnici sajtova mogu da prikupe mnogobrojne korisne statističke podatke, kao što su:

  • pol i prosečni broj godina posetilaca sajta;
  • ukupan broj poseta na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou;
  • deljenje sadržaja sajta na društvenim mrežama;
  • prosečno vreme provedeno na celokupnom sajtu, kao i vreme provedeno na određenoj stranici sajta.

Dobijeni podaci vlasnicima sajta mogu da posluže kako bi uvideli koji korisnici su njihova ciljna grupa, koji sadržaj sajta je zanimljiv korisnicima itd. Još jednom naglašavamo da sajt Kladionice-wiki ovaj Google servis koristi isključivo radi unapređenja usluga koje nudi posetiocima sajta.